800px-Tallinn_maarjamae_asumMaarjamäe on asum Tallinnas Pirita linnaosas. 1. juunil 2011 oli Rahvastikuregistri andmetel Maarjamäe asumis 2127 elanikku. 1. juunil 2012 oli Maarjamäe asumis 2215 elanikku.

Asumisse kuulub Maarjamäe elamupiirkond, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskus, Maarjamäe staadion, Lillepi park ja Lasnamäe klindi äärne haljasala. Maarjamäe elamupiirkond on valdavalt väljakujunenud elurajoon, mida säilitatakse ning arendatakse edasi pere- ja väikeelamute alana. Pirita linnaosa üldplaneeringuga on määratud miljööväärtuslikuks hoonestusalaks Kose tee äärne ala.

Ajalugu
Maarjamäe piirkond kandis algselt nimetust Suhkrumäe, piirkonnas asunud Johan Gottlieb Clementzi poolt 1811. aastal asutatud suhkruvabriku järgi. 1837. aastal omandas vabriku Christian Abraham Rotermann, kes kujundas tehase ümber piiritusevabrikuks, mis aga põles maha 1869. aastal.

1873. aastal omandas piirkonna Vene keisri õukondlaste Orlovide – Grigori Orlovi noorema venna Vladimiri järglane Anatoli Orlov-Davõdov (1837–1905), kes ehitas Orlovi ehk Maarjamäe lossi. Piirkond kingiti Vladimiri ja tema abikaasa vürst Tolstoi tütre Maria Jegorova tütrele Maria Vladimirovna Orlovale, kelle nime järgi saigi piirkond 1930ndail aastail nime Maarjamäe.